Collectie Arnhem Product 2012

MANIFEST

 

Wij zien zwart. De wereld vergaat elke dag opnieuw. Gaat Griekenland failliet? Krijg ik de griep? Is het morgen slecht weer? Rampspoed brengt mensen bij elkaar. Bij een NS vertragingsmoment kijken we elkaar aan en beseffen dat we allemaal in het zelfde schuitje zitten. We klagen samen en we lenen elkaar onze mobiel uit om thuis te bellen dat we later komen.

Wij voelen ons leeg door de stress en de berekende zakelijkheid waarmee de wereld zich om ons heen vult. Alles moet nuttig zijn. Wij willen af van deze dodelijke doelmatigheid. Wij pleiten voor hernieuwde aandacht voor ‘verveling’, want het niets creëert. Wij starten met het bestaande, maar evolueren verder tot we beelden vinden die ons aanspreken. Wij mixen, samplen en grasduinen tot er nieuwe vormen en betekenissen ontstaan.

Wij waarderen actie met de amateur als stralend middelpunt. Waar de wetenschap doodslaat in protocollen, daar gaat de amateur gewoon door. Hij denkt niet in ‘zou-wel-willen’ maar hij handelt en weet zijn beperkte omgeving positief te beïnvloeden.

Wij wensen focus en een ander perspectief op de wereld. Wij zijn op zoek naar de nieuwe risico’s en hindernissen in de wereld. De wereld is een speeltuin die wij verkennen. Het is een heel bewust proces, waarbij we grenzen verkennen

ENJOY. BAD. WEATHER.

Wij beginnen bescheiden. Het weer is triviaal maar toch alles bepalend. Buienradar bepaald wanneer wij van huis wegfietsen. Wij gebruiken het weer als een metafoor om ons manifest over te brengen.

 

We see black. The world perishes every day again. Adversity brings people together. In a NS delay moment we look to each other and realise we are all in this together. We complain together and lend each other our mobile phones to call home and say we will be late.

We feel empty because of stress and calculated objectivity that is overflowing in the world around us. Everything has to be useful. We want to escape from this deadly efficiency. We plea for renewed attention for ‘boredom’, because the nothing creates.

We appreciate action, where the amateur is the radiant centre. Where science loses itself in protocols, the amateur just keeps on going.

We wish for focus, we look for new risks and hurdles in this world. The world is a playground that we explore. Life is a hollow concept that can get new meaning. Color gives us that positive energy. We see color.

ENJOY.BAD.WEATHER

We start modest. The weather is trivial but crucial, it is a metaphor for all bad news. We design for our own generation. A generation that is maturing in a time where all systems seem to fail. We are not a rebellious generation, but we are critical. We give constructive comment, on everything we see around us. A generation that will see ‘worse’ times, but is living a comfortable life. The heroes these days are people who have to struggle but still enjoy the little things. What things are still ‘just fun’. Which experiences are still unaffordable, for the rest MasterCard.

 

 

 

www.collectiearnhemproduct.nl

 

 

© Copyright Juliette Huygen